Theses 

Multikulturalismus v Kanadě jako téma ve výuce na české škole – Daniel MALERZ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Bi-Ge 2ob.

Daniel MALERZ

Bachelor's thesis

Multikulturalismus v Kanadě jako téma ve výuce na české škole

Multiculturalism in Canada as a topic of teaching at the Czech school

Anotácia: Tato práce se zabývá ideologií zvanou multikulturalismus, následně kanadským konceptem multikulturalismu a převedením tohoto tématu do výuky na české škole. Práce je tak dělena do tří bloků, přičemž první dva bloky jsou součástí teoretické části bakalářské práce. Ty se týkají zaprvé popisu samotné ideje multikulturalismu, pojmům jemu příbuzným a věnuje se také zastáncům a kritikům této ideologie. V druhém bloku je pak ústředním tématem kanadský typ multikulturalismu, jeho principy a také srovnání přístupu Kanady k této problematice s jinými zeměmi. Praktická část práce se zaobírá převedením tématu multikulturalismu a jeho aplikací v Kanadě do vyučovací hodiny na české škole, konkrétně na gymnáziu.

Abstract: This thesis deals with the ideology called multiculturalism, then with the Canadian concept of multiculturalism and translating this topic into teaching at the Czech school. The thesis is divided into three blocks, the first two blocks are part of the theoretical part of the bachelor thesis. These concern, first of all, the description of the idea of multiculturalism, the concepts of its relatives, and also the proponents and critics of this ideology. In the second block, the Canadian type of multiculturalism, its principles, as well as a comparison of Canada's approach to this issue with other countries, are central issues. The practical part deals with translating the topic of multiculturalism and its applications in Canada into a lesson at the Czech school, specifically at grammar school.

Kľúčové slová: multikulturalismus, Kanada, kultura, přistěhovalectví, integrace

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44745 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

MALERZ, Daniel. Multikulturalismus v Kanadě jako téma ve výuce na české škole. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 11:04, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz