Bc. David Král

Bachelor's thesis

Postavení Ruska v mezinárodním měnovém systému 1992 - 2007

Russian position in international monetary system 1992 - 2007
Anotácia:
Peníze jsou důležitou mocenskou složkou států. Rusko však i přes svou mezinárodní důležitost tuto moc zpočátku téměř zcela postrádalo. Začátkem nového milénia se postupně podařilo rubl vnitrostátně etablovat a posílit jeho mezinárodní pozici. Odhalení příčin těchto vnitrostátních změn a posunu v mezinárodní měnové interakci Ruska ve sledovaném období bude hlavním cílem práce. Záměrem je především poukázat …viac
Abstract:
Money is a significant power of states. Russia, however, despite its international importance almost completely lacked this power initially. By the beginning of the new millennium was ruble gradually established in internal area and also strengthened internationally. Disclosure of causes of these internal changes, and shift in international monetary interaction of Russia in followed period is going …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií