Jindřich Passler

Bakalářská práce

Komunistická strana Československa v okresu Jablonec nad Nisou v letech 1968 - 1969

The Communist Party of Czechoslovakia in the Jablonec nad Nisou Region in 1968-1969
Anotace:
PASSLER, Jindřich. Komunistická strana Československa v okrese Jablonec nad Nisou v letech 1968 ? 1969: bakalářská práce. Liberec: Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 2012. 76 s., II přílohy. Předkládaná práce se zabývá Okresní organizací Komunistické strany Československa v Jablonci nad Nisou v letech 1968 a 1969, hlavně činností předsednictva okresního výboru …více
Abstract:
PASSLER, Jindřich. The Communist Party of Czechoslovakia in the district in the years 1968 - 1969: Bachelor's thesis. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Sciences, Humanities and Education, 2012. 76 pp., Annex II. The present work deals with the district organizations of the Communist Party of Czechoslovakia in Jablonec nad Nisou between 1968 and 1969. It deals mainly with the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Passler, Jindřich. Komunistická strana Československa v okresu Jablonec nad Nisou v letech 1968 - 1969. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Historická studia / Kulturněhistorická a muzeologická studia