Bc. Hana Houdková

Master's thesis

Finanční plánování jako efektivní prvek finančního řízení

Financial planning as an effective part of financial management
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá finančním plánováním jako efektivním prvkem finančního řízení. Cílem práce je navrhnout pomocí finanční analýzy optimální finanční plán, který bude finanční management aplikovat při svých dalších rozhodnutích. Teoretická část práce je zaměřena na finanční analýzu a její ukazatele. Dále se zabývá základy finančního řízení a finančním plánováním. Analytická část práce se …more
Abstract:
This thesis focuses on financial planning as an effective part of financial management. The goal of the thesis is to use financial analysis to propose an optimal financial plan which will be used by the management in its future decisions. The theoretical part focuses on financial analysis and its indicators. It also deals with the basics of financial management and financial planning. The analytical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 11. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2018
  • Supervisor: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eliška Smotlachová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)