Bc. Hana Houdková

Diplomová práce

Finanční plánování jako efektivní prvek finančního řízení

Financial planning as an effective part of financial management
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá finančním plánováním jako efektivním prvkem finančního řízení. Cílem práce je navrhnout pomocí finanční analýzy optimální finanční plán, který bude finanční management aplikovat při svých dalších rozhodnutích. Teoretická část práce je zaměřena na finanční analýzu a její ukazatele. Dále se zabývá základy finančního řízení a finančním plánováním. Analytická část práce se …více
Abstract:
This thesis focuses on financial planning as an effective part of financial management. The goal of the thesis is to use financial analysis to propose an optimal financial plan which will be used by the management in its future decisions. The theoretical part focuses on financial analysis and its indicators. It also deals with the basics of financial management and financial planning. The analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze