Gabriela Vainholdová

Diplomová práce

Corporate Identity vybrané společnosti

Anotace:
Diplomová práce „Corporate Identity vybrané společnosti“ na základě rešerše literatury popisuje práci s Public Relations, firemní identitu a její jednotlivé složky, které jsou firemní kultura, komunikace, design a produkt. Praktická část se zabývá firemní identitou společnosti SAP a pomocí dotazníkového šetření zjišťuje povědomí o společnosti SAP v České republice. Cílem diplomové práce je analýza …více
Abstract:
Master’s thesis “Corporate Identity of Selected Company” based on literature review describes Public Relations, Corporate Identity and its components as corporate culture, communication, design and product. The practical part deals with Corporate Identity of SAP and through a questionnaire survey identifies the awareness of SAP in Czech Republic. The aim of this thesis is to analyse the current state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/ugk4ey/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku