Mgr. Daniela Ďásková

Diplomová práce

Pracovní uplatnění a zkušenosti osob s koktavostí na trhu práce

Job Opportunities and Experiences for Person with Stuttering on the Job Market
Anotace:
Diplomová práce s názvem Pracovní uplatnění a zkušenosti osob s koktavostí na trhu práce se zaměřuje na konkrétní zkušenosti a možnosti, které mají osoby s koktavostí na otevřeném trhu práce i v návaznosti na volbu jejich vzdělávací dráhy. Sledovanými oblastmi jsou mimo jiné pracovní pohovory, vztahy na pracovišti i budoucí plány sledovaných osob z hlediska dalšího vzdělávání a hledání zaměstnání. …více
Abstract:
The master thesis called Job opportunities and experiences for person with stuttering on the job market focuses on specific experience and possibilities of people with stuttering on the job market following the choice of their educational path. Besides job interview and workplace relationships, the observed areas are the future plans of the observed individuals in terms of next education and searching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta