Alena Štantejská

Bakalářská práce

Mystery Shopping v podniku Muziker

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby zkvalitnění služeb firmy Muziker s pomocí metody Mystery shopping. Cílem práce je prověřit zaměstnance a jejich schopnost reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat prostory, kde jsou pro-dukty nabízeny a v případě nedostatků navrhnout možné změny. Teoretická část se zabývá marketingem, pracovním hodnocením a popisem metody Mystery shopping. V praktické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with possible ways of improving the services of Muziker company using Mystery shopping method. The aim of the thesis is to examine the employees and their ability to respond to customers' needs and to check the premises where the products are offered and in case of shortcomings to suggest possible changes. The theoretical part deals with marketing, job evaluation and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/ugn850/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích