Theses 

Využití komunikačnícho mixu u subjektů cestovního ruchu; Using of Communication Mix in Subjects of Tourism – Anna Lisina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Anna Lisina

Bakalářská práce

Využití komunikačnícho mixu u subjektů cestovního ruchu; Using of Communication Mix in Subjects of Tourism

Anotace: Cílem bakalářské práce je návrh komunikační strategie vhodné pro udržení resp. posílení tržní pozice uvedeného podniku jako objektu cestovního ruchu s využitím nástrojů komunikačního mixu za současné situace na trhu. Práce je rozvržena do dvou částí – na teoretickou a praktickou. V první části jsou uvedena teoretická východiska marketingu, komunikačního mixu a komunikační strategie, z čeho se skládají a jakých nástrojů využívají. V druhé části je popsán vybraný objekt cestovního ruchu – restaurace, způsob jeho fungování a současné nastavení komunikačního mixu. Na základě příslušných analýz a výsledků dotazování zákazníků je navržena komunikační strategie, která je přizpůsobena aktuální situaci na trhu a potřebám daného podniku.

Abstract: The aim of this work is to design communication strategies appropriate for maintaining respectively strengthening the position of the undertaking as an object of tourism using the communication mix for the current market situation. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The first section provides the theoretical basis of the marketing, communication mix and communication strategy, with what they are made and what tools used. The second part describes the object of tourism - restaurant, how it operates and the current settings of the communication mix. On the basis of appropriate analyzes and results of interviewing customers are proposed communication strategy that are tailored to the current market situation and the needs of the business.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, komunikační mix, komunikační sdělení, reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, zákazník, marketing mix, communication mix, communication message, advertising, sales promotion, personal selling, customer.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Využití komunikačnícho mixu u subjektů cestovního ruchu Využití komunikačnícho mixu u subjektů cestovního ruchu
Zadání-Lisina Zadání-Lisina
Posudek oponenta Posudek oponenta
Posudek vedoucího Posudek vedoucího

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:25, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz