Mgr. Ondřej Herudek

Bachelor's thesis

Územní nároky Československa na Hlubčicku a Ratibořsku v letech 1918-1948

Territorial claims of Czechoslovakia in the Hlubčice and Ratiboř Region in the Years 1918-1948
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá československými územními požadavky na území Hlubčicka a Ratibořska v letech 1918-1948. Cílem práce je zjistit, popsat a zhodnotit hlavní argumenty požadavků československé diplomacie na Pařížské mírové konferenci v roce 1919, stejně jako obnovené požadavky po druhé světové válce. Práce se také zabývá rolí světových velmocí, ale i československých politiků, ve sporu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with Czechoslovak territorial claims in the Hlubčice and Ratiboř regions in the years 1918-1948. The goal of the thesis is to cover, describe and evaluate main arguments of Czechoslovak diplomacy at the Paris Peace Conference in 1919 as well as renewed territorial claims after the Second World War. The thesis also deals with the role of both superpowers and Czechoslovak politicians …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Vyčichlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií