Bc. Jan Kryčer

Diplomová práce

Strategies for reducing the negative effects of open aquaculture fish farming on the environment - a comparison of EU and ASEAN countries

Strategie snižování negativních dopadů chovu ryb v otevřené akvakultuře na životní prostředí - srovnání zemí EU a ASEAN.
Anotace:
Cílem této práce je popsat rozdíly ve strategických plánech pro akvakulturní chovy ryb v České republice, Švédsku, Vietnamu a na Filipínách. Dalším cílem, na který byl kladen důraz, jsou zahraniční a domácí investice do rozvoje akvakultury v jednotlivých zemích. Jsou také popsáni významní investoři do tohoto sektoru v jednotlivých státech. Strategické plány byly porovnány z hlediska udržitelného rozvoje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the differences in strategic plans for aquaculture in the Czech Republic, Sweden, Vietnam, and the Philippines. Another target that has been prioritized is the foreign and domestic investments in the development of aquaculture in individual countries. Major contributors to the sector in terms of investments are described in each country. The strategic plans were …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
  • Oponent: Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program:
International Territorial Studies