Bc. Jan Bukva

Diplomová práce

Analýza procesu vedení zaměstnanců ve fiktivní firmě

Process Analysis of Employees Leading within Fictitious Firm
Anotace:
ANOTACE Na základě analýzy metod a stylů vedení lidí objasnit podstatu této práce a některé závěry aplikovat do praxe v českých podmínkách. Chtěl jsem odpovědět na důležité otázky, které zabezpečují prosperitu firmy: Co manažerovi zajistí úspěch? Jak má manažer jednat s lidmi? Existuje nejefektivnější styl vedení, který by vyhovoval všem skupinám pracovníků a všem situacím? Jakou roli v podniku hraje …více
Abstract:
Based on the analysis methods and styles of leadership to clarify the nature of this work and some conclusions apply to practice in the Czech conditions. I wanted to answer important questions that ensure the prosperity of the company: What manager will ensure success? How does a manager deal with people? There is effective leadership style that would suit all groups of workers and to all situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance