Mgr. Markéta Španihelová

Master's thesis

Trest odnětí svobody - psychologické a právní aspekty

Imprisonment - Psycological and Legal Aspects
Abstract:
Předmětem práce je trest odnětí svobody a jeho výkon. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část tvoří historický exkurs do vývoje trestu odnětí svobody, účel trestu odnětí svobody, alternativy k trestu odnětí svobody a právní a psychologické aspekty trestu odnětí svobody. Praktickou část tvoří dotazníkový výzkum provedený ve Vazební věznici v Liberci. Cílem práce je porovnat …more
Abstract:
My thesis deals with imprisonment and execution of a punishment. My thesis is presented in two parts, theoretical and practical. The theoretical section deals with the historicaal excursion into the development of an imprisonment, the purpose of imprisonment, alternative punishments, psychological and legal aspects. The practical aspect of my thesis consists of a survey in the form of a questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2010
  • Supervisor: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta