Bc. Veronika Viltová

Diplomová práce

Náhrada škody při nadlimitních pojistných událostech

Indemnity of over the limits Claims
Anotace:
Tato diplomová práce řeší likvidaci nadlimitních pojistných událostí z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Cílem bylo navrhnout zrychlení procesu odškodnění, neboť v současné době je pojistné plnění vyplaceno až po uplynutí promlčecí doby, tedy po třech letech. Dále bylo na základě konkrétního příkladu zkoumáno, zda je doba vyřízení nadlimitní pojistné události pro poškozené přijatelná či nikoliv …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the settling of over-limited insured events from Motor third party liability. The aim of this diploma thesis was to propose an acceleration of the compensation process, as the claim is paid after the expiry of the limitation period at the present, i.e. after 3 years. Furthermore, based on a specific example, it was examined whether the settlement time of the over-limit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní