Bc. Lenka Vymětalová

Diplomová práce

Specifické poruchy učení a chování a jejich vliv na neúspěšnost ve škole, v rodině a kolektivu

Specific disorders of learning and behaviour, their impact on school, family or group unsuccessfulness.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku specifických poruch učení a chování, zejména na jejich vliv na neúspěšnost ve škole, v rodině a kolektivu. V teoretické části diplomové práce se zaměřuji na vymezení specifických poruch učení a chování,jejich etiologii a členění, mladší školní věk dítěte,diagnostiku, poradenská zařízení, vzdělávací systém pro děti SPU/CH a na vliv rodiny, školy a pedagoga …více
Abstract:
Annotation Bc. Vymětalová Lenka Specific learning disabilities and behavior and their influence on failure at school, family and the group. Dissertation. Brno, Masaryk University, Faculty of Education, Department of Special Education, 2010 Project supervisor: PhDr. Dana Brožová Dissertation is focused on specific learning disabilities and behavior, particularly their impact on child's failure at school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele