Bc. Róbert Biksadský

Bakalářská práce

Dynamické regresní modely

Dynamic regression models
Abstract:
This thesis focuses on dynamic regression models, which are an extension of classic linear regression models. First two chapters deal with theory of random processes, from its basic principles, through basic instruments of time series anlysis, to very dynamic regression models, to which is dedicated the whole second chapter. Third chapter interprets their application on real data in programming environment …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá dynamickými regresními modelmi, které jsou nadstavbou klasických lineárních regresních modelů. První dvě kapitoly sa věnují teorii z oblasti časových řad, od jejích základních principů, přes základní nástroje analýzy časových řad až po samotné dynamické regresní modely, kterým je věnována celá druhá kapitola. Třetí kapitola interpretuje jejich aplikaci na reální data …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Leváková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta