Lucie Martínková

Bakalářská práce

Návrh dobývání zbytkových pilířů na Dole Paskov, závod Staříč, OKD a.s.

Proposal Mining of Remain Pillars on the Mine Paskov, Staříč OKD a.s.
Anotace:
Bakalářská práce je tématicky zaměřena na dobývání zbytkových pilířů na ostravsko-karvinských dolech. Na Dole Paskov jsou zbytkové pilíře dobývány využitím metody dobývání dlouhými širokoprůměrovými vrty. V současné době jsou pilíře dobývány vrtacím strojem VS-SEAL-625 P2. Tato práce se zabývá nasazením stroje VS-SEAL-625 P2 v podmínkách uhelné sloje č. B4 (112) na lokalitě Chlebovice.
Abstract:
The remain pillars mining on the Ostrava-Karviná Mines is the main topic of this work. On the Paskov Mine the remain pillars are mining by method of the long and large-diameter holes with using drilling machine VS-SEAL-625 P2 in the recent time. The mine operation proposal of VS-SEAL-625 P2 machine utilization in the conditions of coal seam No. B4 (112) on the locality Chlebovice is suggested in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Žůrek
  • Oponent: Petr Welser

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava