Mgr. Romana Plchová, Ph.D.

Diplomová práce

Výcvik integrace v psychoterapii z pohledu frekventantů před začátkem výcviku

The training in psychotherapy integration (TPI) from the view of the trainees before the start of the training
Anotace:
Tato kvalitativní studie, zaměřená na prožívání frekventantů před začátkem Výcviku integrace v psychoterapii, byla vedena podle metodologie zakotvené teorie. Bylo provedeno 11 rozhovorů s budoucími frekventanty přijatými do výcviku , analýza motivačních dopisů a dotazníků s otevřenými otázkami. Výzkumná otázka zněla „Jaké pro frekventanty je být před vstupem do Výcviku integrace?“, s cílem prozkoumat …více
Abstract:
This qualitative research study on the experience of the trainees of the Training in psychotherapy integration (TPI) was conducted according to grounded theory methodology. 11 in-depth interviews were conducted with the future trainees (who had already been admitted into the training) of the training. The motivation letters and questionnares with open-ended questions were analyzed. Every interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií