Karolína Krámková

Diplomová práce

Činnost agentury FRONTEX při zvládání současné uprchlické krize

Activity of FRONTEX agency in dealing with the current refugee crisis in Europe
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikací činnosti agentury Frontex při zvládání současné uprchlické krize v Evropě. V úvodu definuje základní problematiku hranic, vymezuje několik modelů správy hranic a přibližuje okolnosti uprchlické krize v Evropě. Na základě přiblížení činností udělených mandátem agentury a jejich zhodnocení jsou v práci vymezeny silné a slabé stránky těchto činností a příležitosti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the identification of Frontex's activities in coping with the current refugee crisis in Europe. In the introduction, it defines the basic border issues, defines several models of border management and approaches the circumstances of the refugee crisis in Europe. The strengths and weaknesses of these activities and the opportunities and threats facing the Agency in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Zbyněk Dubský
  • Oponent: Zdeněk Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73035