Theses 

Humanitární logistika – Oldřiška Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Oldřiška Nováková

Diplomová práce

Humanitární logistika

Humanitarian logistics

Anotace: Diplomová práce se zabývá netradiční aplikací logistiky v oblasti humanitární pomoci, jelikož ta je nyní nedílnou součástí zahraniční politiky každého státu. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů obou odvětví. Praktická část práce představuje jednotlivá schémata logistických řetězců humanitární pomoci České republiky. Cílem práce je charakterizovat průběh logistického řetězce v oblasti humanitární pomoci na a mimo území České republiky s uvedením jednotlivých případových studií (povodně na Novojičínsku a katastrofa v Japonsku). To autorce umožní porovnat jednotlivé procesy poskytování humanitární pomoci na a mimo území České republiky, navrhnout doporučení pro zlepšení dané situace a zdůraznit slabiny, které daný logistický systém má.

Abstract: The Thesis is focused on non-traditional application of logistics on humanitarian aid, because it is inseperable part of the foreign policy of each country. The theoretical part is devoted to basic definitions of both sectors. The practical part of thesis presents schemes of supply chains of czech humanitarian aid. The aim is to characterize the process of supply chain in the sphere of humanitarian aid in the Czech republic and out of its territory with two case studies (the flood in Novojičínsko and disaster in Japan). Then the author can compare processes of giving humanitarian aid in the Czech republic and out of it, also the author can suggest recommendation fot better future and underline weaknesses, which this logistics system has.

Klíčová slova: průběh humanitární pomoci, humanitární pomoc, logistický řetězec, logistika

Keywords: supply chain, logistics, process of humanitarian aid, humanitarian aid

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Pernica
  • Oponent: Martin Koula

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36087


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz