Ing. Richard Těhník

Diplomová práce

Posouzení rozsahu příměstské dopravy v železničním uzlu Praha a přilehlých úsecích

Assessment of suburban railway traffic volume in node of Prague and contiguous track sections
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje příměstské železniční dopravy v Praze a jejím okolí. V úvodu je analyzován současný stav dopravní obslužnosti zvoleného území a to jak z pohledu infrastruktury a dopravních prostředků tak i z pohledu současné dopravní nabídky. Dále práce řeší zejména výhledový stav dopravní infrastruktury a navrhuje nový koncept dopravní obsluhy zvoleného území.
Abstract:
Thesis is concerned about development of suburban railway transport in Prague and its neighborhood. Introduction is focused on analysis of current state of traffic service in chosen territory, using a view of infrastructure and vehicles and also view of current traffic supply. Additionally thesis solves outlook situation of traffic infrastructure and it suggests new concept of traffic utility in chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Těhník, Richard. Posouzení rozsahu příměstské dopravy v železničním uzlu Praha a přilehlých úsecích. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy