Bc. Aneta Večeřová

Master's thesis

Redoxní procesy guaninu jako nástroj studia struktury krátkých oligonukleotidů

Redox processes of guanine as a tool studying the structure of short oligonucleotides
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo nalézt vztah mezi strukturou oligonukleotidů a redoxními signály guaninů obsažených v jejich řetězcích. Jedním z těchto signálů je chemoreverzibilní oxidační pík guaninových zbytků, jenž je dosažitelný po jejich předchozí redukci na rtuťových elektrodách a dává za určitých podmínek vzniknout oxidačnímu dvojpíku. Příčina vzniku tohoto dvojpíku je dosud neznámá, proto záměrem …viac
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to find the relationship between the structure of oligonucleotides and redox signals of guanines included in their chains. One of these signals is the chemoreversible oxidation peak of guanine moieties, which is obtainable after their previous reduction at mercury electrodes and gives under certain conditions rise to an oxidation double‑peak. The cause of this double …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Chemistry / Physical Chemistry

Práce na příbuzné téma