Ing. Barbora Holubová

Bachelor's thesis

Personální řízení ve státní a soukromé organizaci a jejich rozdíly

Personnel management in the public and private organization and the differences between them
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zaměřím na rozdíly v personálním řízení mezi státní a soukromou organizací. Za státní organizaci jsem si vybrala Ministerstvo zemědělství a za soukromou organizaci společnost Brudra s.r.o. Mezi státní a soukromou sférou existují určité personální rozdíly, například při odměňování, výběru zaměstnanců, kariérním růstem, vzděláváním, různými benefity, zvyšováním kvalifikace …more
Abstract:
In the bachelor thesis I focus on the differences in personnel management between a state-owned and private organization. I chose the Ministry of agriculture for a state-owned organization and Brudra s. r. o. as a private one. There are differences between state and private spheres in the area of human resources, e.g. in remuneration, employees selection, career ladder, training, benefits, qualification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní