Ing. Filip Olbrich

Bakalářská práce

Orgány obce a jejich vliv na činnost obce

Administrative bodies of Local administration and their impact on municipal activities
Anotace:
Bakalářskou práci jsem zaměřil na seznámení s právním vymezením pojmů obec, historií a především na vymezení a přiblížení činnosti jednotlivých orgánu obce. V rámci praktické části jsem se zaměřil na problematiku činnosti jednotlivých orgánu praxi a zejména na porovnání činnosti a struktury dvou vybraných měst s rozdílným statutem a odlišnou působností.
Abstract:
In my Bachelor thesis I focused to introduction with juristical demarcation of concepts like municipality, history and especially demartication and approach of activity individual parts of municipality. In practical part I focused to issue of activity individual administrative bodies, practise and especially on comparison activity and structure. I choose two cities with different statute and activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting