Ing. Filip Olbrich

Bachelor's thesis

Orgány obce a jejich vliv na činnost obce

Administrative bodies of Local administration and their impact on municipal activities
Abstract:
Bakalářskou práci jsem zaměřil na seznámení s právním vymezením pojmů obec, historií a především na vymezení a přiblížení činnosti jednotlivých orgánu obce. V rámci praktické části jsem se zaměřil na problematiku činnosti jednotlivých orgánu praxi a zejména na porovnání činnosti a struktury dvou vybraných měst s rozdílným statutem a odlišnou působností.
Abstract:
In my Bachelor thesis I focused to introduction with juristical demarcation of concepts like municipality, history and especially demartication and approach of activity individual parts of municipality. In practical part I focused to issue of activity individual administrative bodies, practise and especially on comparison activity and structure. I choose two cities with different statute and activity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / field:
Law Specialization / Law in Public Administration