Theses 

Tělesná zdatnost dětí mladšího školního věku – Agáta KWAŚNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Agáta KWAŚNÁ

Diplomová práce

Tělesná zdatnost dětí mladšího školního věku

Physical Fittness of Early Adolescent chidren

Anotace: Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň motorické výkonnosti zvolené skupiny dětí 1. stupně základní školy a vyhodnotit ji vzhledem ke standardům. Testování se zúčastnilo 60 dětí mladšího školního věku. Měřeni byli žáci 3. třídy základní školy, děti z fotbalového kroužku a děti z gymnastického kroužku. Ke stanovení úrovně tělesné zdatnosti byly použity vybrané motorické testy z testové baterie UNIFITTEST (6-60). Získané výsledky byly zpracovány a posouzeny metodou matematicko-statistického ověřování významnosti výsledků, komparací a logickou analýzou výsledků šetření. Výsledky testovaného souboru prokazují podprůměrnou až průměrnou úroveň motorické výkonnosti, nelze je však zobecnit na celou populaci. Práce pouze naznačuje jistou situaci týkající se motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti dětí mladšího školního věku.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to assess the level of motor performance of a given group of children at the first stage of elementary school and to compare it with the standards. Sixty children of the given age group were tested, pupils of the 3rd grade of elementary school and children from football club and gymnastic club were included. Some of the motoric tests of the UNIFITTEST system (6-60) were used for the assessment of the level of physical fitness. Acquired results were processed and evaluated by mathematic-statistic examination of significance, comparison and logical analysis of research outcome. Results of the tested aggregate exhibit below-average to average level of motor performance. Anyway, the results do not take into consideration the whole population. The thesis only tries to indicate the situation of motor performance and physical fitness of the children of the first stage of elementary school.

Klíčová slova: tělesná zdatnost, motorická výkonnost, mladší školní věk, UNIFITTEST (6-60)

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48062 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KWAŚNÁ, Agáta. Tělesná zdatnost dětí mladšího školního věku. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz