Theses 

Hudba a film: důležité momenty reflexe v české muzikologii a odborné literatuře – Bc. Michaela Formanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Formanová

Bakalářská práce

Hudba a film: důležité momenty reflexe v české muzikologii a odborné literatuře

Music and motion picture: Significant moments of reflection in Czech musicology and technical literature

Anotace: Bakalářská práce se zabývá postavením hudby vůči obrazu. Klade si za cíl představit stručný chronologický vývoj, teoretické přístupy a koncepce ke zvuku a hudbě ve filmu. Řeší problematiku zvukové dramaturgie, hudební kompozice, hudebních motivů. Obecné poznatky jsou aplikovány na analýzu hudby filmu Františka Vláčila Marketa Lazarová, kterou složil Zdeněk Liška.

Abstract: The scope of this bachelor's thesis is the relationship between music and image. One of its aims is to introduce a concise chronological development, theoretical stances and approaches to the sound and music in a motion picture. It deals with the issues of sound dramaturgy, musical composition and motives. Universal findings are then applied to analyze the music from the motion picture Marketa Lazarova - directed by Frantisek Vlacil - composed by Zdenek Liska.

Klíčová slova: Marketa Lazarová, Zdeněk Liška, František Vláčil, filmová hudba, film, skladatel, audiostopa, zvuková dramaturgie, hudební kompozice, music from motion picture, soundtrack, audiotrack, sound dramaturgy, musical composition, movie, composer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz