Bc. Michaela Formanová

Bakalářská práce

Hudba a film: důležité momenty reflexe v české muzikologii a odborné literatuře

Music and motion picture: Significant moments of reflection in Czech musicology and technical literature
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postavením hudby vůči obrazu. Klade si za cíl představit stručný chronologický vývoj, teoretické přístupy a koncepce ke zvuku a hudbě ve filmu. Řeší problematiku zvukové dramaturgie, hudební kompozice, hudebních motivů. Obecné poznatky jsou aplikovány na analýzu hudby filmu Františka Vláčila Marketa Lazarová, kterou složil Zdeněk Liška.
Abstract:
The scope of this bachelor's thesis is the relationship between music and image. One of its aims is to introduce a concise chronological development, theoretical stances and approaches to the sound and music in a motion picture. It deals with the issues of sound dramaturgy, musical composition and motives. Universal findings are then applied to analyze the music from the motion picture Marketa Lazarova …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta