Bc. Michaela Formanová

Bachelor's thesis

Hudba a film: důležité momenty reflexe v české muzikologii a odborné literatuře

Music and motion picture: Significant moments of reflection in Czech musicology and technical literature
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá postavením hudby vůči obrazu. Klade si za cíl představit stručný chronologický vývoj, teoretické přístupy a koncepce ke zvuku a hudbě ve filmu. Řeší problematiku zvukové dramaturgie, hudební kompozice, hudebních motivů. Obecné poznatky jsou aplikovány na analýzu hudby filmu Františka Vláčila Marketa Lazarová, kterou složil Zdeněk Liška.
Abstract:
The scope of this bachelor's thesis is the relationship between music and image. One of its aims is to introduce a concise chronological development, theoretical stances and approaches to the sound and music in a motion picture. It deals with the issues of sound dramaturgy, musical composition and motives. Universal findings are then applied to analyze the music from the motion picture Marketa Lazarova …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Reader: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta