Mgr. Radek Bartoš

Bakalářská práce

Tvorba studijního materiálu pro předmět fyzikální chemie se zaměřením na chemickou kinetiku a elektrochemii

Study Material for Physical Chemistry Focused on Chemical Kinetics and Electrochemistry
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření části studijního materiálu pro výuku fyzikální chemie určeného studentům druhého ročníku bakalářského studia učitelství chemie na PdF MU. Zpracovává oblast chemické kinetiky a elektrochemie. Autor předpokládá, že se tato práce stane stavebním kamenem při tvorbě jeho diplomové práce.
Abstract:
The bachelor thesis deals with creating of one part of the study material for physical chemistry education. The study material is intended for the second grade students of the bachelor study of chemistry teaching on the Faculty of Education, Masaryk University. The bachelor thesis is focused on chemical kinetics and electrochemistry. The author hopes his work is a good starting-point for creating his …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta