Theses 

Kvalitativní výzkum městyse Chodová Planá na základě biografie rodiny Plevkovy – Anna ROLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Anna ROLKOVÁ

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum městyse Chodová Planá na základě biografie rodiny Plevkovy

Qualitative research village Chodová Planá based on the biography of the family Plevka

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o rozvoji městyse Chodová Planá. Je řešen vliv místních aktérů na rozvoj obce a to rodiny Plevkovy, jako představitele rodinného pivovaru Chodovar. Na základě biografie Jiřího Plevky st. je zkoumán vztah mezi pivovarem a obcí a vliv pivovaru na rozvoj obce. K vypracování byla zvolena metodika kvalitativního výzkumu, která je podrobně probírána v teoretické části této práce. Práce také rozebírá historii městyse od vzniku až po současnost. Samotná kapitola je věnována pivovaru Chodovar, informace o pivovaru jsou doplněny o odpovědi z rozhovorů s Jiřím Plevkou st. a Jiřím Plevkou ml. Hlavním úkolem této práce bylo objasnit vliv pivovaru na rozvoj obce. Vliv rodiny Plevkovy je shrnut v samostatné závěrečné kapitole, která se zabývá plynofikací obce, vodovodem v obci, územním plánem městyse, cestovním ruchem v obci a kulturním děním. Tuto práci je možné využít jako doplňující materiál pro průvodce společnosti Chodovar.

Abstract: The bachelor thesis deals with a development of the town Chodová Planá. The local participiant´s influence on a development of the municipality is being solved. The participiant is the Plevka´s family who is a representative of a family´s brewery Chodovar. On the basis of the biography of Jiří Plevka, senior, either the relation between the brewery and the municipality or the influence of the brewery on the development of the municipality are explored. The methodology of a qualitative research was chosen for working out this thesis and the methodology is discussed in details in the theoretical part of this thesis. The thesis analyses the history of the township from the foundation of the township up to its present. One of the chapters is focused on the brewery Chodovar where information is supplemented with the answers from the interviews with Jiří Plevka senior and Jiří Plevka Jr.. The main task of this thesis was to explain the influence of the brewery to the municipality development. The influence of the Plevka´s family is summarized in the final chapter which deals with a gas installation in the municipality, water mains in the municipality, a local plan of the township, turism industry in the municipality and cultural events as well. This masterpiece is possible to use as a complementary material for the tour guides in the Chodovar company.

Klíčová slova: Chodová Planá, Chodovar, Plevka, městys, rozvoj, vliv

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62521 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ROLKOVÁ, Anna. Kvalitativní výzkum městyse Chodová Planá na základě biografie rodiny Plevkovy. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz