Bc. Jan Sobota

Diplomová práce

Náklady trestního řízení a jejich náhrada

Costs of the Criminal Proceedings and their Reimbursement
Anotace:
Tato práce pojednává o nákladech trestního řízení, které nesou v jeho průběhu různé subjekty, a vymezení povinností jejich náhrady těmto subjektům. Jedná se o náklady, které označujeme jako tzv. zvláštní náklady trestního řízení, tak jak se o nich hovoří v hlavě osmé v ustanovení § 151 - § 156 trestního řádu. Práce je krom úvodu, který pojednává obecně o nákladech trestního řízení, rozvržena do dalších …více
Abstract:
The present thesis deals with the expenses connected with criminal proceedings that are paid by the subjects involved in these proceedings and with the obligation to refund these expenses to these subjects. The expenses in question are the so-called special expenses connected with criminal proceedings as defined by Chapter 8, § 151 - § 156 of the Czech Criminal Law Code. The thesis consists, apart …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma