Bc. Jan Sobota

Master's thesis

Náklady trestního řízení a jejich náhrada

Costs of the Criminal Proceedings and their Reimbursement
Abstract:
Tato práce pojednává o nákladech trestního řízení, které nesou v jeho průběhu různé subjekty, a vymezení povinností jejich náhrady těmto subjektům. Jedná se o náklady, které označujeme jako tzv. zvláštní náklady trestního řízení, tak jak se o nich hovoří v hlavě osmé v ustanovení § 151 - § 156 trestního řádu. Práce je krom úvodu, který pojednává obecně o nákladech trestního řízení, rozvržena do dalších …more
Abstract:
The present thesis deals with the expenses connected with criminal proceedings that are paid by the subjects involved in these proceedings and with the obligation to refund these expenses to these subjects. The expenses in question are the so-called special expenses connected with criminal proceedings as defined by Chapter 8, § 151 - § 156 of the Czech Criminal Law Code. The thesis consists, apart …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Public Policy / Public Administration

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.