Bc. Jan Sobota

Master's thesis

Náklady trestního řízení a jejich náhrada

Costs of the Criminal Proceedings and their Reimbursement
Anotácia:
Tato práce pojednává o nákladech trestního řízení, které nesou v jeho průběhu různé subjekty, a vymezení povinností jejich náhrady těmto subjektům. Jedná se o náklady, které označujeme jako tzv. zvláštní náklady trestního řízení, tak jak se o nich hovoří v hlavě osmé v ustanovení § 151 - § 156 trestního řádu. Práce je krom úvodu, který pojednává obecně o nákladech trestního řízení, rozvržena do dalších …viac
Abstract:
The present thesis deals with the expenses connected with criminal proceedings that are paid by the subjects involved in these proceedings and with the obligation to refund these expenses to these subjects. The expenses in question are the so-called special expenses connected with criminal proceedings as defined by Chapter 8, § 151 - § 156 of the Czech Criminal Law Code. The thesis consists, apart …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedúci: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Public Policy / Public Administration

Práce na příbuzné téma