Theses 

Jazyková a kulturně-historická identita Černé Hory – Bc. Kamila Chalupová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila Chalupová

Master's thesis

Jazyková a kulturně-historická identita Černé Hory

Cultural-historical and Linguistic Identity in Montenegro

Abstract: Práce se zabývá hledáním odpovědí na sociolingvistické, historické a etnologické otázky, z nichž je složen otazník černohorské národní identity. Vzhledem k tomu, že základní kámen na němž se staví evoluce černohorského etnika a tedy i jeho soudobé kulturní identity, nenalezneme v dějinách novodobých, zaměřila jsem se v první části této práce na historický a kulturní vývoj této oblasti již od příchodu Slovanů na Balkán. Druhá část je zaměřena na součásti moderní černohorské národní identity. Třetí část práce tvoří analýza dotazníkového šetření z let 2012 a 2015.

Abstract: The thesis seeks answers to deals with socio-linguistic, historical and ethnological issues that put together the question of the Montenegrin identity. As the headstone on which the Montenegrin ethnic group and its contemporary cultural identity have evolved cannot be found in modern history, the main focus of the first part of the thesis is on the region's historical and cultural development since the Slavs' arrival to the Balcans. The second part focuses on constituents of modern Montenegrin identity. The third part is based on an analysis of questionnaire surveys performed in 2012 a 2015.

Keywords: Černá Hora, černohorská národní identita, černohorský jazyk, kmen, katun, junáctví, Montenegro, Montenegrin national identity, Montenegrin language, tribe, prowees

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 07:19, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz