Martina VLASTNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

ADHD - porucha pozornosti, impulzivita a agresivita

ADHD - attention disorders, impulsivity and aggression
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na základní vymezení pojmu, příčiny ADHD a jeho léčbu a výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. V praktické části jsou uvedeny dvě kazuistiky. Cílem této práce bylo nahlédnout do problematiky dětí ADHD a představit možnosti využití nových vý-chovných a vzdělávacích …more
Abstract:
This thesis is focused on the education of children with ADHD. It consists of theoretical and practi-cal parts. The theoretical part focuses on the basic definition and causes of ADHD and the treatment and education of children with ADHD. The practical part is a two case report. The aim of this study was to look into the problems of ADHD children and to introduce the use of new educational and training …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
Identifier: 19855

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLASTNÍKOVÁ, Martina. ADHD - porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe