Theses 

Adaptační program pro nové zaměstnance – Taťána Graciková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Taťána Graciková

Bakalářská práce

Adaptační program pro nové zaměstnance

Adaptation program for new employees

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na adaptační proces nových zaměstnanců ve společnosti. Teoretická část je rozdělena na dvě části. První část obsahuje informace o oblasti řízení lidských zdrojů. Je zde popsán její vývoj, význam a cíle, subjekty a objekty a také její funkce v praxi. Druhá část se soustředí na adaptační proces. Tato problematika je zde charakterizována, je vysvětlen pojem „adaptace“ a mimo jiné popsán i cíl adaptačního procesu. Hlavním cílem práce je zpracovat návrh na zlepšení adaptačního procesu ve společnosti ŠKODA AUTO. Praktická část je zaměřena na analýzu dosavadního adaptačního procesu ve společnosti, přičemž je nejprve popsán nynější stav a dále je pomocí dotazníkového šetření v prostředí této společnosti zjišťován dojem THZ z dosavadního adaptačního procesu. Na základě výsledků šetření autor uvádí tři návrhy řešení, které by mohly vézt ke zlepšení dosavadní situace.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the adaptation process for new employees in the organisation. The theoretical part is divided into two sections. The first part contains information about human resource management. It describes its development, meaning and goals, subjects and objects and also its role in practice. The second part deals with the adaptation process. In this part the concept of the adaptation is characterized, the term “adaptation” is explained and besides other things the goal of the adaptation process is here also described. The main goal of the thesis is to prepare an improvement proposal of the adaptation process at ŠKODA AUTO. The practical part is targeted on analysis of the current adaptation process in this organisation, where first of all the current status is delineated and further the employee’s impression of the present adaptation process is reconnoitred with the aid of questionnaire survey within the organization. The author introduces three suggestions for improvement of the current situation which are based on the results of the survey.

Klíčová slova: Adaptační proces, Onboardingový proces, Onboarding, Nový zaměstnanec, Řízení lidských zdrojů, HR, Organizace, ŠKODA AUTO

Keywords: Adaptation process, Onboarding process, Onboarding, New employee, Human resource management, Organisation, ŠKODA AUTO, HR

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/5603 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz