Veronika HLAVÁČOVÁ

Bakalářská práce

Politický vývoj Jižního Kavkazu v letech 1917-1922

Political development of the South Caucasus in 1917-1922
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem politického vývoje Jižního Kavkazu mezi lety 1917-1922. Skládá se z pěti kapitol, které jsou v chronologické návaznosti, a je spojena i s historickým vývojem od začlenění jihokavkazských států pod ruskou správu. První kapitola podrobně popisuje carské impérium na počátku 20. století, jehož součástí byly i jihokavkazské národy. Je důležité pochopit politickou …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the topic of political development in the South Caucasus between the years 1917 and 1922. It is composed of five chapters, which are arranged chronologically and is also connected with the historical development since the integration of the South Caucasus states under Russian administration. The first chapter describes in detail the Russian Empire in the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVÁČOVÁ, Veronika. Politický vývoj Jižního Kavkazu v letech 1917-1922. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Historie (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma