Bc. Sabina Vejpustková

Bakalářská práce

Comparison and Analysis of Parallels in Peter Pan, Alice in Wonderland, and The Chronicles of Narnia

Comparison and Analysis of Parallels in Peter Pan, Alice in Wonderland, and The Chronicles of Narnia
Anotace:
Cílem této práce je porovnat a analyzovat tři známá díla dětské literatury: Alenku v říši divů (1865) od Lewise Carrolla, Petra Pana (1911) od J. M. Barrieho a Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň (1950) od C. S. Lewise v rámci paralel, které jsou zásadní pro proces dospívání hlavního hrdiny.
Abstract:
The aim of this work is to compare and analyze the three famous works of children literature: Alice's Adventures in Wonderland (1865) by Lewis Carroll, Peter Pan (1911) by J. M. Barrie, and The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950) by C. S. Lewis in regards of parallels that are essential for protagonist's growing up process.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Tereza Šmilauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta