Roman Sklenica

Bakalářská práce

Hemodynamicky kompromitovaný pacient - od PNP, přes UP, na ARO

Patient Compromited by Haemodynamic Instability - from Prehospital Care through Emergency to Intensive Care Unit
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou hemodynamiky a šokovými stavy jakožto její hlavní poruchou. Cílem práce je poukázat na to, že ne všechny šokové stavy mají stejné terapeutické intervence a u každého typu šoku může klinická manifestace probíhat jinak. Někdy ale i přes veškerou snahu lékařského i nelékařského zdravotnického personálu, správným intervencím, rychlému transportu a následnému zajištění …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of hemodynamic and shock states as its main disorder. The aim of this work is to point out that not all shock conditions have the same therapeutic interventions and for each type of shock the clinical manifestation may be different. Despite of medical staff efforts, proper intervention, immediate transport and subsequent securing patient in emergency hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Jan Hruda, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář

Práce na příbuzné téma