Theses 

Selection of Regional Financial Center in China – Yanyu Xu

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Yanyu Xu

Diplomová práce

Selection of Regional Financial Center in China

Selection of Regional Financial Center in China

Anotace: This paper focuses on the analysis of the situation of China Financial Centers and optimizes to select the most potential regional financial centers. The method of analysis the situation is calculating ratio and the method of selection is by using improved-TOPSIS method. The results show that the national financial centers (Shanghai, Beijing and Shenzhen) is more developed than other regional financial centers. And Guangzhou is most potential in regional financial centers. At last, we compare the Guangzhou with other regional financial centers which listed in GFCI index to give it some suggestions.

Abstract: This paper focuses on the analysis of the situation of China Financial Centers and optimizes to select the most potential regional financial centers. The method of analysis the situation is calculating ratio and the method of selection is by using improved-TOPSIS method. The results show that the national financial centers (Shanghai, Beijing and Shenzhen) is more developed than other regional financial centers. And Guangzhou is most potential in regional financial centers. At last, we compare the Guangzhou with other regional financial centers which listed in GFCI index to give it some suggestions.

Klíčová slova: China Financial Center, TOPSIS, Multiple Attribute Decison Making

Keywords: China Financial Center, TOPSIS, Multiple Attribute Decison Making

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Jan Sucháček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:54, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz