Mgr. Lucie Rychlá

Diplomová práce

Občanství EU a právo pobytu

The EU Citizenship and Right of Residence
Anotace:
Tématem diplomové práce je občanství EU a právo pobytu. Těžiště řeší problematiku pobytu občanů EU jakožto jednoho z práv vyplývajících z občanství EU. Opominut nebyl ani pobyt rodinných příslušníků občanů EU v případech, kdy je tento úzce navázán na status občana EU a výkon práv z něj vyplývajících. Naopak zde není pojednáno o právu pobytu migrujících pracovníků- občanů EU, kdy je toto právo navázáno …více
Abstract:
The topic of this thesis is citizenship of EU and right to reside. Main part is dedicated to the right to reside of Union citizens as one of rights resulting from Union citizenship. Included is also right of residence of family members of Union citizens in cases when the residence is closely linked to status of Union citizen and effective performance of attached rights. On the other hand excluded was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta