Bc. Kateřina Adamecká

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po traumatickém poranění páteře

Medical rehabilitation program and process after traumatic spinal injury
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou traumatického poranění páteře. Teoretická část obsahuje anatomii a traumatologii páteře. Jsou zde zmíněny i metodické koncepty a techniky léčebné rehabilitace a fyzioterapie. Praktická část je věnována průběhu rehabilitace pacientky po spinálním polytraumatu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of traumatic spinal injuries. The theoretical part includes anatomy and traumatology of the spine. Methodological concepts and techniques of rehabilitation and physiotherapy are also mentioned. The practical part is devoted to the rehabilitation of female patient after traumatic spinal injury.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Križanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta