Ing. Bc. Lucie Farlíková

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí v procesech územního plánování

Environmental Protection within Processes of Spatial Planning
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na ochranu životního prostředí v procesech územního plánování. Cílem práce je zhodnocení nástrojů sloužících k ochraně životního prostředí při pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování. Mezi tyto nástroje patří zejména stanoviska dotčených orgánů, posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území a účast veřejnosti.
Abstract:
This diploma thesis is focused on environment protection within the processes of spatial planning. The goal of this thesis is to evaluate tools which are applied to protect environment while preparing individual documents of spatial planning. These tools are for example assessments, assessment of impacts on area sustainable development and public participation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta