Ing. Bc. Lucie Farlíková

Master's thesis

Ochrana životního prostředí v procesech územního plánování

Environmental Protection within Processes of Spatial Planning
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na ochranu životního prostředí v procesech územního plánování. Cílem práce je zhodnocení nástrojů sloužících k ochraně životního prostředí při pořizování jednotlivých nástrojů územního plánování. Mezi tyto nástroje patří zejména stanoviska dotčených orgánů, posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území a účast veřejnosti.
Abstract:
This diploma thesis is focused on environment protection within the processes of spatial planning. The goal of this thesis is to evaluate tools which are applied to protect environment while preparing individual documents of spatial planning. These tools are for example assessments, assessment of impacts on area sustainable development and public participation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  • Reader: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta