Mgr. Jana Laláková, Ph.D.

Doctoral thesis

A role of the TRAMP complex in RNA processing and turnover

A role of the TRAMP complex in RNA processing and turnover
Anotácia:
V této práci jsme zkoumali funkce a mechanismy, pomocí kterých je TRAMP zapojen do transkripce, zpracování a kontroly kvality RNA v Saccharomyces cerevisiae. Úspěšně jsme odhalili, jak se jednotlivé podjednotky skládají do komplexu, jak TRAMP rozezná a váže molekuly RNA a nastínili jsme roli domény KOW v proteinu Mtr4p při aktivaci exozomu. Také jsme charakterizovali specificitu substrátů rozeznávaných …viac
Abstract:
In this thesis, we have investigated the function and mechanisms by which is TRAMP involved in RNA transcription, processing and quality control in Saccharomyces cerevisiae. Briefly, we successfully uncovered a puzzle of the RNA binding and assembly of the TRAMP complex and suggest a role of the KOW domain of Mtr4p in the exosome activation. We have also characterized the substrate specificity of Air2p …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Pospíšek, PhD., Mgr. Libor Krásný, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta