Kryštof Mikušek

Bakalářská práce

Využití externích kodeků při komprimaci multimediálních souborů

The Use of External Codecs for Multimedia File Compressions
Anotace:
Cílem práce je stručně vysvětlit kompresi zvuku a videa. V další části bude rozebráno, co to je kodek a multimediální kontejner. V praktické části se pracuje s programem VirtualDub, pomocí kterého se provede komprese videa nejdřív interními a poté externími kodeky. Poté se bude video komprimovat pomocí kodeků, které se spustí v příkazovém řádku.
Abstract:
Object of this work is short explanation how works sound and video compression. In the next part is explained, what is codec and container. In the practical part, VirtualDub is used to make video compressions first by internal and then external codecs. At last, the video will be compressed using codecs that will run at the command line.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikušek, Kryštof. Využití externích kodeků při komprimaci multimediálních souborů. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě