Kryštof Mikušek

Bachelor's thesis

Využití externích kodeků při komprimaci multimediálních souborů

The Use of External Codecs for Multimedia File Compressions
Abstract:
Cílem práce je stručně vysvětlit kompresi zvuku a videa. V další části bude rozebráno, co to je kodek a multimediální kontejner. V praktické části se pracuje s programem VirtualDub, pomocí kterého se provede komprese videa nejdřív interními a poté externími kodeky. Poté se bude video komprimovat pomocí kodeků, které se spustí v příkazovém řádku.
Abstract:
Object of this work is short explanation how works sound and video compression. In the next part is explained, what is codec and container. In the practical part, VirtualDub is used to make video compressions first by internal and then external codecs. At last, the video will be compressed using codecs that will run at the command line.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mikušek, Kryštof. Využití externích kodeků při komprimaci multimediálních souborů. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe