Ing. Renáta Beňová

Diplomová práce

Projektové řízení s aplikací MS Office Project v oddělení nákupu ve společnosti Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.

Project Management utilising MS Office Project within Purchasing department in Panasonic Automotive Systems Czech, Ltd.
Anotace:
Tato diplomová práce se, jak již z názvu vyplývá, věnuje problematice projektového řízení. Přináší pohled na realizační fázi implementačního procesu softwaru MS Office Project do společnosti. Podrobněji se zabývá analýzou současného stavu projektového řízení ve vybrané společnosti a návrhem implementace nového podnikového systému. Hlavním cílem této práce je zkoumání procesu zavádění nového softwaru …více
Abstract:
This thesis, as the title suggests, deals with issues of project management. Provides a comprehensive look at the implementation phase of the implementation process of MS Office Project to the company. The thesis deals with the analysis of current status of project management in selected company and proposes implementation of a new enterprise system. The main objective of this work is to investigate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beňová, Renáta. Projektové řízení s aplikací MS Office Project v oddělení nákupu ve společnosti Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera