Bc. Anna Kramarčíková

Bakalářská práce

Podmienky ponuky vody z vodovodu v reštauráciách v regioně Vysoké Tatry

The terms of the offering tap water in the restaurants of the region High Tatras
Abstract:
This Bachelor thesis is devoted to the issue of the conditions of the supply of tap water in the High Tatras, the actual administration and valuation. The aim of the Bachelor thesis is based on marketing research, theoretical knowledge and personal experience to bring a preview of the Administration and, in particular, drinks and water from tap in restaurants in the High Tatras and their valuation …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa venuje problematike podmienok ponuky vody z vodovodu v regióne Vysoké Tatry, jej samotného podávania a oceňovania. Cieľom bakalárskej práce je na základe marketingového prieskumu, teoretických poznatkov a osobných skúseností priniesť náhľad na podávanie nápojov a vody z vodovodu v reštauráciách v regióne Vysoké Tatry a ich oceňovanie. Práca je rozdelená do troch kapitol: prvá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze