Vaniš Vaniš

Bakalářská práce

Analýza rizik očkování proti onemocnění covid-19 na území České republiky

Analysis of COVID-19 vaccination risks in the territory of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje rizika procesu očkování populace České republiky proti onemocnění covid 19. První část práce obsahuje legislativní ukotvení očkování, charakteristiku onemocnění covid 19, popis jednotlivých fází a aktérů očkování proti covidu 19 v podmínkách České republiky včetně specifikace možných rizik. Druhou část bakalářské práce tvoří vyhodnocení pohledu občanů a expertů na řešenou …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses the risks of vaccinating the population of the Czech Republic against covid 19 disease. The first section of the thesis contains legislative anchoring of vaccination, characteristics of covid 19 disease, description of individual phases and participants of vaccination against covid 19 in the conditions within the Czech Republic, including the specification of possible risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.